Harmonie

Het harmonieorkest van Liora is er vanaf de oprichting van de vereniging in 1915. Dit orkest is niet alleen de oudste afdeling van de vereniging maar je kunt het ook zien als het kloppend hart van Liora. Veel leden zijn hun muzikale leven gestart als leerling en maken sinds vele jaren deel uit van het orkest. In totaal bestaat het orkest uit 55 leden. De leeftijd van de muzikanten in het orkest varieert van 10 tot 70+. Er is een heel gelijkmatige verdeling van de leeftijdsgroepen. Mede door de relatief lage gemiddelde leeftijd wordt er veel moderne muziek gemaakt.

De belangrijkste optredens van het orkest zijn het jaarlijkse voor- en najaarsconcert. Bij de najaarsconcerten wordt vaak samengewerkt met mannenkoren of andere muziekgezelschappen. Bij de jubileumconcerten zijn er in het verleden altijd gezamenlijke optredens geweest met bekende namen zoals Marco Bakker, Ernst Daniel Smid, Ben Cramer en VOF de Kunst. Daarnaast zijn er regelmatig optredens in de regio en wordt er deelgenomen aan concoursen.

Het harmonieorkest repeteert elke maandagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur in verenigingsgebouw "De Rank" in De Lier. De muzikale leiding is in handen van Wenceslaus Scheepmaker. Wilt u meer weten over het orkest neem dan contact op met Marc van Kampen via harmonie@liora.nl

De harmonie tijdens het voorjaarsconcert 2014