Jubilarissen, een nieuwe voorzitter en benoeming tot erevoorzitter

Jubilarissen, een nieuwe voorzitter en benoeming tot erevoorzitter

Maandag 29 februari jl. zijn er tijdens de algemene ledenvergadering een aantal leden van de vereniging verrast met een speldje en oorkonde van de KNFM. Vorig jaar vierde Liora haar 100 jarig bestaan en dit is mede mogelijk gemaakt door de vele trouwe leden.

 • Yvonne Poppe en Josry van der Meijs waren afwezig bij de vergadering, maar kregen de eerstvolgende repetitie een antiek koperen speldje vanwege 12,5 jaar lidmaatschap.
 • Dominic Kras kreeg een gouden speldje, hij is 40 jaar lid.
 • Paul Keijzer en Janus van Staalduinen kregen een antiek zilveren speldje, zij zijn 50 jaar lid.
 • Cees Scheffers heeft een antiek gouden speldje gekregen, Cees is 60 jaar lid van de vereniging.
 • Mandy Vellekoop en Demi Vermeer kregen vanwege 10 jaar lidmaatschap bij de majorettes een zilveren hangertje uitgereikt.

Marjolein Voogt - Keijzer heeft haar bestuursfunctie namens de jeugd opgezegd en doorgegeven aan Marjolein de Beus. Na de algemene ledenvergadering heeft Jaap Keijzer de voorzittershamer overgedragen aan Marc van Kampen. Vanwege vele jaren verschillende bestuurstaken te hebben uitgeoefend, waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter, is Jaap Keijzer door het bestuur en de leden van muziekvereniging Liora benoemd tot erevoorzitter van Liora.

Agenda

 • 06 dec

  Open Twirl Training

 • 09 dec

  Winter wonderland (ovb)

 • 18 dec

  Kerkdienst / Kerst- koffieconcert