Muziek opleiding

Een muziekopleiding bij muziekvereniging Liora is de basis voor een muzikale toekomst!

Muziekbeoefening is al jaren voor veel mensen de favoriete vorm van vrijetijdsbesteding. Muziek beoefenen kun je alleen, maar met elkaar is het nog veel leuker. Leden van onze vereniging hebben er niet alleen voor gekozen een instrument te bespelen, maar ook om dit samen te doen. Dat dit veel leuker is dan alleen op zolder te spelen, zul je mee moeten maken. Daarom heten we je graag van harte welkom bij muziekvereniging Liora.

Muziekvereniging Liora heeft leden in alle leeftijdsgroepen vanaf ongeveer 8 jaar. Met veel zorg en aandacht wordt er gewerkt aan de opleiding van beginnende (jeugdige) muzikanten. Zij zijn immers van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging. De uitdrukking "de jeugd heeft de toekomst" staat bij onze muziekvereniging dan ook hoog in het vaandel. De opleiding staat voor een ieder open, voor zowel de jeugd als voor volwassenen. Indien je al eens een instrument hebt bespeeld en dit weer wilt gaan proberen, kun je uiteraard ook bij onze vereniging terecht.

Onze vereniging heeft vijf hoofdafdelingen: harmonie, marching band (blazers en slagwerkers), boerenkapel, slagwerkgroep en majorettes. Daarnaast is er een leerlingen(harmonie)orkest. Door de veelzijdigheid van onze vereniging is de keuze bij welke afdeling(en) je wilt gaan spelen dan ook groot. Dit maakt het mogelijk dat vrijwel iedereen lid kan worden van onze vereniging. Dus, houd je van muziek, dan is muziekvereniging Liora vast iets voor jou!

Het opleidingsprogramma van Liora

Instrumentkeuze

Wanneer een leerling wil beginnen met muziekles, moet er een keuze gemaakt worden uit de verschillende instrumenten die Liora als vereniging te bieden heeft. Dit is een zorgvuldige aangelegenheid. Natuurlijk wordt er in eerste instantie van uitgegaan welk instrument de leerling graag wil leren bespelen. Niet alleen de eigen voorkeur speelt een rol bij het kiezen van een instrument. Niet alle instrumenten zijn even makkelijk te bespelen en niet elk instrument garandeert in gelijke mate een snelle doorstroom naar een van de muziekafdelingen van Liora. Zie onderstaand instrumenten overzicht.

Koperblaasinstumenten:
trombone, trompet, hoorn, bariton en bas/tuba
Houtblaasinstrumenten:
klarinet, dwarsfluit, piccolo, hobo, fagot, saxofoon (alt, tenor, bariton, sopraan) en basklarinet
Slagwerk
kleine trom (snaar trom), grote trom, pauken, drumstel, xylofoon, percussie en allerlei ander klein slagwerk.

Er is een aantal instrumenten, denk aan de bas(tuba), fagot en trombone, die door hun grootte (vooralsnog) minder geschikt zijn voor jeugdige spelers. Voor solistisch gebruikte instrumenten zoals hobo, fagot en drums, geldt tevens dat het meestal langer duurt voordat de leerling klaar is om mee te spelen en voordat er ruimte is in het harmonie orkest.

Instrumenten worden via de vereniging beschikbaar gesteld. Alle instrumenten blijven uiteraard eigendom van de vereniging. Uitzondering: indien men drumles wil volgen (op een drumstel), moet men zelf zorg dragen voor de aanschaf hiervan.

Muzieklessen

Alle leerlingen die muziekles gaan volgen, krijgen les van professionele docenten. Leerlingen krijgen individueel maar ook groepsgewijs les. Op deze manier kan zowel aandacht geschonken worden aan de persoonlijke techniek als aan het samenspelen. Het lesmateriaal bestaat niet meer alleen uit studieboeken. De docenten maken ook gebruik van de 'Horen, zien, spelen'-methode (met een CD meespelen) van De Haske Uitgevers, waardoor het plezier in spelen tijdens de opleiding extra wordt versterkt. Hieronder staan de docenten die op dit moment les geven bij Liora.

 • Theo Hartman: blaasinstrumenten (trompet, bariton, hoorn, trombone)
 • Sannie de Jongh: dwarsfluit
 • Bruno Alonso Iglesias: Klarinet en saxofoon
 • Roel Eijgermans: Slagwerk (drums, percussie e.a.)

Examens

In de muziekopleiding worden examens afgenomen. In totaal kent men vier diploma's: A, B, C en D. Deze landelijk erkende muziekdiploma's kunnen worden behaald na het afleggen van een theorie- en een praktijkexamen. Voor het theoriegedeelte wordt een aantal aparte theorielessen gegeven door de vereniging. Gemiddeld wordt het A-diploma na 1 á 2 jaar en het B-diploma na 3 á 4 jaar muziekles behaald. Veelal stoppen leerlingen na het behalen van het B-diploma met les volgen, maar blijven dan wel in de harmonie of marchingband spelen. Liora biedt ook de mogelijkheid het C- en D-diploma te halen. Dit is echter niet verplicht.

Vorderingen en doorstroom

Onze muziekopleiding is dus niet alleen gericht op het leren bespelen van een instrument, maar vooral op het samenspelen. Spelen in een orkest is erg leuk om te doen en daarbij de sleutel voor plezier. Dit is het hoofddoel van de muzieklessen.

Om beginnende muzikanten zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de uiteindelijke stap naar één van onze muziekafdelingen (harmonie, marchingband, de slagwerkgroep of De LeeTheepels), heeft Liora een leerlingen-/jeugdorkest in het leven geroepen. De leerlingen stromen na overleg tussen docent, leerlingencoördinator en ouders na circa drie maanden les door naar het jeugdorkest. Plezier in muziek staat hierbij centraal. In dit orkest worden de leerlingen voorbereid op het harmonieorkest. Het orkest bestaat uit alle blaasinstrumenten, (melodisch) slagwerk en drums. Onder leiding van de dirigent / instructeur wordt elke week intensief gewerkt aan een aantal muziekwerken van eenvoudig tot een al wat hogere moeilijkheidsgraad.

Na enkele jaren les te hebben gevolgd en in een jeugdorkest te hebben gespeeld, is de leerling klaar voor een muziekexamen.

Materialen

Een instrument wordt in bruikleen gegeven. De verzekeringskosten en eventuele reparatiekosten zijn voor rekening van de vereniging indien het hier om schade gaat verkregen bij normaal gebruik van het instrument.

Door de vereniging worden uniformen en overige kleding in bruikleen gegeven met uitzondering van zwarte sokken, zwarte schoenen (spijkerbroeken en een zwart t-shirt t.b.v. jeugdorkest). Voor alle geleende kleding geldt dat, wanneer die eventueel geruild / ingeleverd wordt, deze schoon (= gestoomd) ingeleverd moet worden.

Voor de lessen is divers materiaal nodig. In principe worden alle kosten hiervoor door Liora betaald, zoals lesboeken (etudeboeken en boeken die worden verplicht door de leerkracht), theorieboeken en rieten voor enkele houtblaasinstrumenten.

Deelname aan het muziekexamen is verplicht. Ook de hieraan verbonden kosten worden vergoed.

Verantwoordelijkheden

Alle leden van de vereniging zijn verplicht de regels, zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement, na te leven. Dit geldt dus ook voor de leerlingen. In het kort gelden de volgende algemene punten:

 • Deelname aan de repetities in het (leerlingen)orkest waarin men is ingedeeld, uitvoeringen en (leerlingen)concerten, is voor iedere leerling verplicht.
 • De leerling dient op tijd aanwezig te zijn op de repetitie, uitvoeringen en concerten.
 • Wanneer een leerling niet aanwezig kan zijn op de les/repetitie, moet hij/zij zich afmelden bij de hiervoor aangewezen persoon. Wanneer de leerling zich 2x keer niet heeft afgemeld, zal contact worden opgenomen met de ouders.
 • Wanneer de leerling zich herhaaldelijk misdraagt, wordt dit door de dirigent / instructeur gemeld aan de leerlingencoördinator. Deze zal dan contact opnemen met de ouders.

Activiteiten

Het jeugdorkest speelt mee tijdens de jaarlijkse donateursuitvoering. Tevens neemt zij regelmatig deel aan concerten voor de jeugd binnen de gemeente Westland die georganiseerd worden door de WFM (= Westlandse Federatie voor Muziek). Daarnaast neemt het jeugdorkest ook deel aan de zelf georganiseerde optredens bijvoorbeeld in de Hoofdstraat of verzorgingshuis de Triangel.

Bovendien worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd door de vereniging. Zo kennen we de MPV-dag, waarbij leerlingeno o.l.v. onze dirigenten / instructeurs en de jongste groepen majorettes eenmaal per jaar een gezamenlijk optreden verzorgen. Ook worden minder of niet muzikale activiteiten georganiseerd om het contact tussen de leden te stimuleren.

Kort samengevat het doel en de voordelen van een muziekopleiding bij muziekvereniging Liora

Een muziekopleiding bij Liora is:

 • Muziek maken op een leuke en ontspannen manier.
 • Het beoefenen en het maken van muziek voor jong en oud waarbij gestreefd wordt naar het hoogst haalbare niveau.
 • Spelen in een orkest waarbij de muzikanten zich thuis kunnen voelen.

Voordelen op een rijtje gezet:

 • Een muzikale ontwikkeling / achtergrond verkrijgen.
 • Het hebben van (sociale) contacten met leeftijdsgenoten.
 • Les wordt gegeven door ervaren en deskundige muziekdocenten.
 • De vereniging stelt een instrument ter beschikking, waardoor men geen duur instrument hoeft aan te schaffen.
 • Het merendeel van de kosten wordt door de vereniging betaald.
 • Over het algemeen zijn aan het lidmaatschap minder kosten verbonden dan bij muziekles in een muziekschool.

Agenda