Geschiedenis

Muziekvereniging LIORA kent een lange indrukwekkende geschiedenis. Het archief in 1960 is opgeschreven door de toenmalige secretaris, de heer A. Loof. Vanaf die tijd is er een archief waar het wel en wee van de vereniging is terug te vinden. Dit archief wordt tegenwoordig beheerd door mevrouw Nel Keijzer.

Vanaf 1915

In het kalenderjaar 1915 werd door enige heren in de gemeente De Lier besloten tot oprichting van een muziekvereniging/fanfarekorps.

Op zondag 15 augustus van genoemd jaar werd een oprichtingsvergadering gehouden. Voor het fanfarekorps werd met instemming van alle aanwezigen de zeer toepasselijke naam "LIORA" gekozen.

Dr. P. van den Marel, medisch arts te De Lier, was de grote financiële steunpilaar van het toenmalig fanfarekorps "LIORA". Bij hem werd een geldlening gesloten van fl.100,00 (€ 45,38) . Door de initiatiefnemers werd in de gemeente een collecte gehouden voor de vereniging. Deze collecte bracht in die tijd het respectabele bedrag op van fl.100,00 (€ 45,38). Voor het bedrag van fl.200,00 (€ 90,75) werd de eerste aankoop van 15 instrumenten gedaan.

De contributie was gesteld op fl. 0,25 (ca. € 0,11) per week (dat is € 5,90 per jaar) , zaalhuur fl.1,00 (€ 0,45) per week en het salaris van de dirigent was fl. 2,50 (€ 1,13) per week.

1917 serenad J. v.d. Plas - 25 jarig huwelijksfeest

Gedurende de mobilisatiejaren 1914-1918, was het met de financiën van de vereniging zeer slecht gesteld doordat een groot deel van de leden voor militaire dienst was opgeroepen. Het bestuur zag zich hierdoor genoodzaakt gedurende de mobilisatiejaren meerdere collectes te houden, anders kon het salaris van de dirigent niet betaald worden. Het waren echter "kopere" centen collectes. Mede dankzij de financiële steunpilaren werd de verenigingkas versterkt en het salaris van de dirigent werd toen weer voor enige tijd veilig gesteld.

 

In 1926 werd een concours in De Lier uitgeschreven door Chr. Harmonie Excelsior. Aan den vooravond van het concours werd door Liora een concert welwillend aangeboden. Het concert had een prachtig verloop en het publiek was zeer voldaan. Moedig bestegen we dan ook de volgende dag de tent om ons voor de jury te doen komen. De uitslag viel ons echter niet mee, we hadden meer verwacht maar kunnen het toch niet slecht noemen, namelijk een 2e prijs met 289 punten.

Op 13 februari 1928 werd de jaarlijkse winter-uitvoering gehouden, waarbij de dirigent P.J. van Wiest werd gehuldigd. Op genoemde datum was het precies 10 jaar geleden dat de heer Van Wiest als dirigent van "LIORA" werd benoemd. In verband hiermede kreeg hij voor de bewezen diensten een wandelstok aangeboden.

Op 2e pinksterdag 1930 is Liora naar het concours gegaan te Nieuwenhoorn. De reis werd gezamenlijk met muziek vereniging Euterpe uit Maasland gemaakt per stoomboot. Hier behaalde we een 3e prijs in de afdeling uitmuntend. Gelukkig heeft de stemming er op de terugweg niet onder geleden zodat het een mooie uitgaansdag is geweest.

Op de jaarvergadering van 10 maart 1932 werd uit de leden een voorstel gedaan naar aanleiding van het slechte repetitiebezoek, een statistiek aan te leggen van het komende verenigingsjaar met het aantal absenten op de repetitieavonden. Het resultaat hiervan wordt dan op de volgende jaarvergadering bekend gemaakt. Degene die het minst absent is geweest krijgt een kistje sigaren. In 1933 krijgen 8 leden een kistje sigaren.

In 1935 mag de heer Van Mechelen uit 's-Gravenzande 2 maanden proefdirigeren, als vervanger voor de heer Van Wiest. Deze proefaanstelling heeft geduurd tot oktober 1947.

Op de jaarvergadering van 15 maart 1937 werd besloten om zich als vereniging aan te sluiten bij de Federatie van harmonie- en fanfarekorpsen, tegenwoordig het KNFM.

Op Zaterdag 5 mei 1940 verklaart Duitsland, zonder oorlogsverklaring, de oorlog. Een oorlog die 5 jaren duurde maar desondanks in vele gezinnen groot en onherstelbaar leed had gebracht. Het 25-jarig bestaan van de vereniging is mede hierdoor op sobere wijze herdacht.

In 1941 kreeg de heer Van Mechelen, die 5 jaar geleden als dirigent was aangesteld ook een rijwiel aangeboden, als dank voor zijn bewezen diensten. De heer Van Mechelen hoopte nog lang de dirigeerstok van LIORA te mogen hanteren.

In januari 1943 werd het repetitielokaal door de Duitsers in beslag genomen. Als vereniging moest worden uitgeweken naar een andere locatie.

In 1944 werd door de steeds strenger wordende maatregelen, door de Duitse overheersing en de steeds meer voortkomende razzia's op personen, het animo onder de leden tot repetitiebezoek alsmede de studie thuis geheel verloren. In september van dat jaar werd bepaald dat 's avonds na 20.00 uur zich niet meer op straat mocht begeven. Het bestuur zag zich genoodzaakt de repetities stop te zetten.

In de maart 1945 werd door het bestuur besloten de repetities weer te doen hervatten, maar van enig repetitiebezoek kan men niet spreken. Het was hongerwinter.

Voor de jaarvergadering van 13 april was weinig of geen belangstelling. De oorzaak hiervan was het oorlogsgeweld dat op het europese vaste land door de geallieerde legers ontketend werd en uiteindelijke bevrijding inhield.

Voor een ieder was 5 mei 1945 een onvergetelijke dag, het was de dag der bevrijding. De dag dat de Duitse legerleiding voor de overweldigende oprukkende geallieerde legers was gecapituleerd. Dit betekende dat er een einde was gekomen aan de 5 jaren Duitse overheersing. Een overheersing die een teken van armoede, honger en in vele gevallen diepe droefheid en onherstelbaar leed had achter gelaten.

Zo ook in De Lier, waar enkele personen nooit meer zijn teruggekeerd. Ook onze oud voorzitter en Ere-lid de heer M. Storm is bij een razzia meegevoerd en in Duitsland gebleven.

Na deze diepe bedroefheid volgde vreugde en wel de bevrijdingsfeesten. Deze werden in geheel Nederland op uitbundige wijze gevierd. Aan deze feestvreugde wilden wij als vereniging ook deelnemen, maar door het feit dat de verening aangesloten was bij de Cultuurkamer, een instelling onstaan tijdens de Duitse bezetting, mocht de vereniging in eerste instantie niet naar buiten treden. Na enige besprekingen met officiële instanties en de medewerking van de Federatie voor Harmonie- en Fanfaregezelschappen, zijn genoemde bezwaren overwonen en kon LIORA met veel vreugde haar steentje aan de bevrijdingsfeesten bijdragen. Veel is er die tijd "afgetoeterd".

Op 29 september 1947 deed de heer Van Mechelen de mededeling dat hij gemeend had als dirigent te moeten bedanken. Op 6 oktober werd, met 3 maanden proeftijd, de heer Joh. F. Pala uit Rotterdam aangesteld. Deze 3 maanden zijn uitgegroeid tot 9 jaar en 1 maand.

In 1949 word besloten om medewerking te geven aan een film gemaakt door het filmarchie van de federatie. Op 27 juli 1950 kwam de filmauto van de Ned. Fed. In De Lier en filmde alles wat daar voor in aanmerking kwam.'s Avonds defileerde er 16 verenigingen door ons dorp dit was een interresant gezicht en een bijzondere gebeurtenis.

Op 19 augustus 1950 werd het 35-jarig bestaan gevierd met een receptie. Na het gezellig samen zijn, werd er een mars door het dorp gemaakt met als attractie het eerste optreden van het tamboerkorps. Dit korps onder leiding van en opgeleid door de heer Paans, was gekleed in geheel witte uniformen. Al 2 jaar eerder kreeg de toenmalige concert-tromslager Rinus Paans het idee om een drumband te starten. Al gauw had hij 4 jongens gevonden die begonnen in de kas bij Van Harmelen om de eerste dienstmarsen onder de knie te krijgen.

Op de winteruitvoering van 8 februari 1951 werd namens de donateurs aan de voorzitter een nieuw vaandel aangeboden. Dit vaandel is nog steeds te bezichtigen.

Op 26 februari 1952 kwamen voor het eerst de pijpers (trompetten) op de planken

Het winterconcert, dat gehouden zou worden op 12 februari 1953, is door de overstromingsramp van 1 februari niet door gegaan. Het concert is op 16 maart dat jaar gehouden. Het was het eerste optreden van de boerenkapel.

Op woensdag 14 en donderdag 15 juli werden de oranjefeesten gehouden (de voorloper van het braDELIER-feest). Muzikale medewerking werd verleend door een uit de leden samengestelde "boerenkapel"

Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari 1956 vond het winterconcert plaats, waar zowel door de leden als belangstellende naar uit was gezien. Het was namelijk het eerste optreden in verenigingsuniform. De vereniging LIORA mag zich onder één van de eerste geüniformeerde Westlandse muziekverenigingen rangschikken.

Op 19 november 1956 heeft de heer Pala zijn laatste repetitie gegevens, omdat hij in verband met zijn gezondheidstoestand niet langer als dirigent kon aanblijven.

Op 26 november heeft de heer A. Hilkhuizen uit 's-Gravenzande de dirigeerstok van de heer Pala overgenomen.

Tijdens de jaarvergadering van 1957 las Liora's toenmalige secretaris, C.J. Scheffers het jaarverslag over 1956 voor: "Toen ik deze week over mijn jaarverslag zat gebogen rees mij de vraag waarvoor moet een secretaris elk jaar weer zitten zwoegen om een jaarverslag in elkaar te flanzen, want voor de leden behoeft je het niet te doen die weten het net zo goed als ik. Die zitten enkel maar te luisteren of je niets bent vergeten. Maar een jaarverslag krijgt alleen zijn waarde als het oud is, dan worden zij nog eens nagesnuffeld en vergeleken met de huidige tijd."

Aangezien er niet op een vaste avond gerepeteerd kon worden, werd de repetitie 15 september 1958 door de heer P.A. van der Spek uit Wateringen geleid.

Op 1 maart 1960 heeft de heer Pala zijn intrede als gast-dirigent gemaakt, omdat de vorige dirigent, volgens de leden, niet meer voldeed aan de eisen.

Het feit dat tamboermaitre de heer Steenks i.v.m. zijn steeds wisselende politiediensten geen vaste repetitieavonden kan garanderen, heeft deze gemeend voor maitre te bedanken. Aan de heer M.P. Vreugdenhil werd verzocht de leiding van het tamboerkorps op zich te nemen. Deze aanvaarde deze functie.

Op 16 januari was het de beurt aan de heer G.A. van den Berg uit 's-Gravenzande om Liora te mogen te dirigeren.

Op 27 januari 1961 viel de gemeente De Lier de hoge eer te beurt Hare Majesteit de Koningin Juliana in haar midden te hebben. Ter verwelkoming stond de vereniging opgesteld op de hoek van de Emmastraat en Burgemeester Crezeelaan.

Op 5 mei 1965 werd "20 jaar bevrijding" op feestelijke wijze gevierd. 's-Morgens vroeg zijn we omhoog geklommen en brachten van 8.30 tot 9.00 uur staande op de Domtoren koraalmuziek ten gehoren. In aansluiting hierop marcheerde ons tamboerkorps door de gemeente. 's-Middags werd, samen met onze zustervereniging, de allegorische optocht begeleid.

1 November 1967 mag aangehaald worden als oprichtingsdatum van het Majorettekorps.

In 1968 werd een loterij georganiseerd, t.b.v. het uniformen- en instrumentenfonds, met als hoofdprijs een Ford Escort. Een lootje kostte fl. 25,00 (€ 11,34). Reden hiertoe is ondermeer een nieuw uniform voor het tamboerkorps. Op 22 juni 1968 werd de hoofdprijs rondgereden door heel het Westland, voorafgegaan door de tamboers en majorettes. De trekking was later op 15 augustus. Winnaar werd de heer J. van der Eijk. Het uniform werd tot 1985 gedragen.

Tevens is in dat jaar een afdeling hoornblazers opgericht.

Aangezien er op 8 januari 1969 te veel mensen binnen de vereniging ziek waren, is het concert verplaats naar 18 februari.

Op 13 oktober 1975 werd de dan 83 jarige heer L. Bongaards gehuldigd en wel omdat Opa, zoals iedereen hem noemde, 60 jaar lid was van de vereniging. Dit betekende dat hij vanaf de oprichting lid is geweest van Liora.

Op 6 maart 1976, tijdens een gezamelijk concert met Chr. harmonievereniging Excelsior en Chr. Oratoriumvereniging de Lofstem, worden alle verenigingen verrast met de Erepenning van verdienste, die in opdracht van hare majesteit de Koningin door de commissaris der Koningin in Zuid-holland wordt uitgereikt.

In mei 1981 kwam de 1e uitgave uit van het Liora bulletin. Door de inzet van onze oud-secretaris Ko Verkade is het verenigingsblad ontstaan. Het blad verschijnt in de beginjaren 1x per maand, maar dit wordt later gewijzigd in 4 keer per jaar. Het blad verschijnt tot eind 1986, omdat door het ontbreken van kopie het niet meer voor de redactie haalbaar was.

In augustus deelde dirigent H. Hardonk mede de vereniging te verlaten wegens drukke werkzaamheden. Na wat speurwerk is de plaatsvervanger snel gevonden. De heer C.A. van Santen komt in september 1982 de avond leiden.

Op 24 september 1982 werd de jaarlijkse feestavond gehouden. Op deze avond werd een zangavond voor koren georganiseerd. 3 koren deden mee: een kinderkoor, een gemengd koor en een mannenkoor. Alle bestonden uit leden van Liora. De eerste ronde gaf al een probleem, omdat alle koren 21 punten scoorden, terwijl er 1 winnaar uit moest komen. Daarom moest er opnieuw gezongen worden maar nu zo hard mogelijk. Normaliter zou je zeggen dat het mannenkoor moet winnen, maar het kinderkoor blijkt over de sterkste stembanden te beschikken (deze roken en drinken nog niet) dus zij hebben gewonnen.

Op 2 oktober waren de drumband en majorettes op concours gegaan in Hagestein. De dames kwamen uit in de introductie divisie, maar doordat hun show zo goed was zijn ze gepromoveerd naar de 2de divisie klasse A. Monica Kok won de Miss Majoretteprijs. De drumband promoveerde van de introductie divisie naar de 3de divisie klasse D.

Op 30 januari 1983 heeft de net opgerichte Boerenkapel een optreden verzorgd op het prinsenbal. Op het bejaardencarnaval werden ze voorgesteld als "De Theetoeters"

In november 1983 is oud-dirigent Hans Hardonk weer komen dirigeren wegens gezondheidsredenen van de heer Van Santen.

Na de donateurs uitvoering van 14 en 15 februari 1984 zijn er proefrepetities gehouden met 3 dirigenten. De heer Snijders is hierna aangenomen voor een proeftijd van 3 maanden. Dit is later verlengd. In een interview met de heer Snijder werd gevraagd waarom hij geen rijbewijs heeft, hij antwoordde:"De tijd die ik aan rijlessen zou moeten besteden, besteed ik liever aan het maken van muziek. Muziek is er voor de samenleving en dient daarvoor gemaakt te worden. Muziek gaat dan ook vóór geld!"

"LIORA ZEVENTIG HOUDT DE LIER LEVENTIG" was de spreuk die in 1985 centraal stond.

Er werd een etalagewedstrijd georganiseerd waaraan 45 winkeliers meewerkten.

Van 6 tot 10 augustus was de jaarlijkse feestweek, dit was gelijk de Jubileumweek.

Op 6 augustus marcheerde de gehele vereniging afin Ot en Sien kleding. Gevolgd door kinderen met gekleurde ballonnen waarop "Liora zeventig" stond vermeld. Aangekomen bij het gemeente huis verkleedt Liora zich snel in het nieuwe uniform.

Woensdag heeft de gehele vereniging meegedaan aan de gondelvaart. In 2 duwbakken werden de 135 leden vervoerd.

Donderdag werd er gemarcheerd door het allereerste majorettenpeloton uit 1967 met ondersteuning van de drumband uit 1967.

Vrijdag is er een populai rconcert "Liora all-in" gegeven bij de garage van Van den Berg. Later die avond werd er op de fietscrossbaan naast de bowling vuurwerk afgestoken met als slotzin "Liora zeventig".

Op zaterdag werd een taptoe gehouden, waaraan 6 andere Westlandse verenigingen en het wielrijderskorps Advendo uit Sneek aan meewerkten.

Een week later op 17 augustus was er een receptie met feestavond.

Op 15 november werd een jubileumconcert gegeven met medewerking van het Westlands mannenkoor, Els en Anneke Vreugdenhil en Jan Boumans.

Op 31 mei 1986 is de gehele vereniging naar Ponypark Slagharen gegaan.

In november 1988 werd voor de eerste keer een play-inn dag voor de jeugd georganiseerd. Deze zal later bekend worden als MPV-dag. MPV staat voor Maarten Pieter Vellekoop. De heer M.P. Vellekoop was een man met een groot hart voor de Harmonievereniging Liora. Als geen ander besefte hij dat een vereniging geen toekomst heeft als bij een vereniging de jeugd ontbreekt. Na het overlijden van de heer Vellekoop bleek voor Liora een bedrag nagelaten te zijn. Dit geld diende gebruikt te worden om kinderen enthousiast te maken voor muziek en ze te stimuleren zelf muziek te gaan maken. Liora heeft toen de M.P. Vellekoop-dag ingesteld. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij kinderen zich de gehele dag met muziek bezighouden en 's avonds een heus concert geven.

Tijdens de jaarvergadering van 1991 stapt M.P. Vreugdenhil op als voorzitter. Voor het vele goeds wat hij voor onze vereniging heeft gedaan wordt hij benoemd met algehele stemmen tot ere-voorzitter.

Op 11 april is door het hele land de nationale bomenmars gespeeld in het kader van de boomplantdag.

In het voorjaar wordt een Lierse muziekvereniging St. Caecilea op geheven. Een aantal leden van de ter ziele gegane vereniging heeft zich aangemeld bij onze vereniging. Na de zomervakantie hebben zij hun intrede gedaan.

Tijdens de serenade van ere-voorzitter M.P. Vreugdenhil werd de celebration-mars geblazen. De celebration-mars, gecomponeerd door Jacob Jansen, is op gedragen aan Thijs Vreugdenhil voor zijn grote staat van dienste voor de vereniging.

Tijdens het braDELIERfeest in 1992 werd een nieuw onderdeel van Liora aan het publiek voorgesteld genaamd "Liora swing society". Deze groep is ontstaan doordat de oudere jeugd na de repetitie onder het genot van een hapje en een drankje nog wat ging jammen.

In het najaar van 1992 heeft het bestuur de leden het voorstel gedaan om een marchingband op te richten, omdat er te weinig blazers zijn. Iedereen die een koper blaasinstrument of saxofoon in de harmonie speelde werd gevraagd hieraan mee te doen. In 1993 zou deze gaan proefdraaien om te bepalen of dit een goede gedachtegang was. Sindsdien is de marchingband niet meer weg te denken bij Liora.

10 september 1994 hadden we met de marchingband en de majorrettes een festival in de Efteling. Tussen de optredens en de finale was men vrij om het themapark te bezoeken. Toen een groep bij de attractie "Fata Morgana" stond te wachten en daar een Belgische familie op de kaart zag kijken werd er al gauw gereageerd:"U moet gewoon tussen de hekken blijven en de borden volgen, dan komt u er wel".

Op 29 oktober moest de boerenkapel DeTheetoeters meespelen met de groep De Kromme Jongens . Op de 1e cd van deze groep kan men het nummer "Ben" vinden waar De Theetoeters een muzikale invulling hebben gehad.

Er werd in 1995 veel georganiseerd, want er waren 3 jubilarissen. Gemeente De Lier, Het Oranje comité en Liora vierden feest omdat zij respectievelijk 750, 75 en 80 jaar bestonden.

Na een druk jaar in 1995 hebben we in 1996 alles op een lager pitje gezet. Voor de harmonie stond naast de gebruikelijke optredens een concours in Numansdorp op het programma. Hier haalde men een 1e plaats.

Nadat in 1995 een voorloper van de promsnight een daverend succes was is besloten dit op 3 mei 1997 te herhalen maar dan in de grote tent. Publiekstrekker was de bovengenoemde band De Kromme Jongens. De kaarten waren ruim 3 weken van tevoren uitverkocht, zodat men heeft besloten er extra kaarten te verkopen. Liora speelde voor circa 2000 man publiek, jong en oud. Het was één groot feest.

Ons erelid de heer C.J. Scheffers en zijn vrouw waren 50 jaar getrouwd. Liora heeft voor het jubilerend echtpaar op zondagochtend 3 oktober 1997 de kerkdienst begeleid. De dienst was in het geheim voorbereid en was nergens gepubliceerd. Een gedeelte van het koor in de Domkerk was ontruimd om plaats te maken voor Liora. De bijdrage aan het huwelijksfeest is van emotionele waarde geweest.

In de week van maandag 31 augustus tot 4 september 1998 opende partycentrum De Rank na een grondige verbouwing haar deuren. Iedere vereniging welke in De Rank oefende, mocht een avondvullend programma maken. Op 4 september traden alle afdelingen van onze verenigingen op. Van de gehele vereniging kreeg de beheerder Piet van Delft een instrument met bloemen. De "jongeren" van Liora, die op de repetitiemaandag apresmuzieke hielden gaven de beheerder een spiegel met inscriptie.

In het weekend van 9 tot 12 oktober heeft de Marchingband en de LeeTHeepels samen met Excelsior een jumilagereis gemaakt naar de zustergemeentes Rodewish en Grunhaim, in Duitsland tegen de Poolse grens. Deze culturele reis werd een weekend lang feesten samen met onze deutsche freunden.

Nadat het Varend Corso Westland in 2000 niet meer in de braDeLier week viel betekende dit een terugkeer van de oorspronkelijke Gondelvaart. Uiteraard wilde De LeeTheepels niet ontbreken en begonnen haastig een vlot in elkaar te bouwen. Het resultaat mocht er wezen al voelden men zich na het festijn toch een beetje "vuil".

Op 1 januari 2001 is Liora ook digitaal te bewonderen. René Keijzer heeft samen met bestuurslid Roland Hoogerbrugge ontfermd over de website www.liora.nl. Op de website zijn alle afdelingen van de vereniging en de geschiedenis van Liora te bewonderen.

Per 1 januari 2001 heeft het jeugd-/opleidingsorkest een doorstart gemaakt. Deze staat onder leiding van Adrie van der Merwe. De bedoeling is hiermee dat leerlingen die de oefenstof kennen tot 2 mollen en kruizen mee gaan spelen. De belangrijkste doelstelling is samenspel. De leerlingen worden klaar gestoomd totdat ze goed genoeg worden gevonden om in het "grote" harmonie orkest te kunnen spelen.

Op zaterdag 5 mei werd voor de derde keer de Lierse Proms Night gehouden. Deze avond werd door Liora i.s.m. het oranje comité georganiseerd. Aan deze succesvolle avond werkte mee: Marieke, Cees van der Kruijk, Ad van Opstal, Frank van der Poel, Jon Pacey, Sascha, The Raspers en het koor Dario Fo. Presentatie van deze avond was in handen van Liesbeth Koorneef.

In Juni werd voor de 2e keer het Liora smoelenboek uitgebracht. Na het succes in 1995 over het wel en wee van de Lioraleden die middels vastgestelde vragen een beeld over de leden gaven, was een nieuwe editie in het jubileum jaar (2000) een feit. Door het late inleveren van sommige is de 1e druk in juni 2001 uitgebracht.

Op zaterdag 25 mei 2002 is het leerlingenorkest onder leiding van Adrie van de Merwe voor het eerst naar het Westland festival voor Jeugd- c.q. leerlingenorkesten, ensemble(s) en Solisten geweest. Voor alle jeugd was dit de eerste keer dat zij op een festival speelde.

In november is de harmonie op concours gegaan naar Valkenswaard. Hier haalden we onverwacht een 1e plaats.

Op zaterdag 14 december zijn onze lid Mark van Kampen en zijn vriendin Ilse in het huwelijk getreden. De harmonie heeft 's middags in de St. jacobuskerk te Schiedam haar muzikale medewerking verleent. We speelden Ross Roy, Adios Nonino en Theme d'Orque. Na afloop van deze dienst heeft iedere muzikant nog lang mogen nabibberen, want de temperatuur in de kerk was niet hoger dan 10°C.

Op de donateursuitvoering van zaterdag 15 februari 2003 werden een aantal mensen gehuldigd. Onder deze gehuldigden werd de Erevoorzitter Thijs Vreugdenhil gehuldigd, omdat hij al 50 jaar lid van onze vereniging is. Speciaal voor zijn verdienste voor gemeente De Lier is hij op deze avond ook geëerd met de titel Ereburger van De Lier.

Op 1 januari 2004 wordt de gemeente De Lier opgeheven als zelfstandige gemeente. De Lier gaat samen met Naaldwijk, 's-Gravenzande, Monster en Wateringen verder als gemeente Westland.

Tijdens de donateursuitvoering in 27 maart 2004 zijn zowel Cees Binnendijk als zijn echtgenote in het zonnetje gezet ter gelegenheid van het 60 jarig lidmaatschap van Kees bij Liora. Uiteraard werden bloemen aan zijn vrouw uitgereikt en kreeg Kees het bijbehorende KNFm-speldje opgespeld. In de geschiedenis van Liora (volgend jaar bestaat Liora 90 jaar) is het pas 1 keer eerder voorgekomen dat iemand zo lang actief geweest is bij de vereniging. En hij is nog steeds actief als 1e trompettist, Kees nog vele muzikale jaren toegewenst!

Op vrijdag 19 november 2004 vond het najaarsconcert van de harmonie van Liora plaats in de Domkerk te De Lier. Op dit concert zijn de jubileum activiteiten gepresenteerd voor 2005, Liora bestaat dat jaar 90 jaar en de vereniging is drukdoende om er een spectaculair Liers feest van te maken.

Op dinsdag 21 december 2004 hebben circa 30 leden De Lier bedolven met kalenders van Liora en een DVD met hierop de Lierse historie gemaakt door het Oranje Comité. Binnen 3 uur was alles verspreid.

Tijdens een feestavond voor de leden en vrienden van Liora op vrijdagavond 7 januari 2005 is het jubileumjaar van Liora van start gegaan en heeft de uitreiking van de eerste exemplaren van het jubileumboek Liora 90 jaar plaatsgevonden. Jaap Keijzer overhandigde als voorzitter van het jubileumcomité een boek aan Kees Binnendijk (oudste lid van Liora, 72 jaar en al meer dan 60 jaar actief als trompettist) en Nicole van Dorp (jongste lid van Liora, 6 jaar en zij maakt sinds 1 jaar deel uit van de majoretten). Ook werd een exemplaar uitgereikt aan de voorzitter van de Stichting Vrienden van Liora, Piet van der Marel. Door financiële steun van deze stichting is de uitgave van het boek met de geschiedenis en verhalen van Liora mogelijk gemaakt. Tevens werden tijdens deze feestelijke avond drie oud-leden benoemd tot Ere-lid van Liora, namelijk Siem Binnendijk, Kees Scheffers en Jan Vreugdenhil. De overhandiging van de bijbehorende oorkonden werd verricht door Thijs Vreugdenhil, Ere-voorzitter van Liora.

Na weken van bouwen is zaterdag 5 februari 2005 voor Liora weer een bijzondere dag geworden. Tijdens de carnavalsoptocht de gebouwde wagen gepresenteerd. De wagen werd zo goed bevonden dat deze werd beloond met een 2e prijs.

Op 15 april kwamen een heleboel (jonge-)dames uit alle windhoeken van Nederland terug naar De Lier. Welgeteld 101 dames hebben meegelopen aan de start van het majorette-weekend. Op deze avond werd er in De Timmerwerf de tentoonstelling geopend "De Lier-Daar zit muziek in". Een expositie van meer de 90-jaar muziekgeschiedenis. Deze tentoonstelling was tot 29 oktober te bezichtigen.

Op 16 april werd door onze vereniging samen met de W.F.M. voor het eerst in de geschiedenis een majorette-/twirl concours gehouden. ca. 150 damens en heren hadden zich aangemeld. In diverse divisies werd getracht zoveel mogelijk punten te halen. Dit werd door 2 juryleden deskundige beoordeeld. Onze majoretten konden uiteraard niet ontbreken. In hun nieuwe jurkjes werden de nodige prijzen in de wacht gesleept.

Op 7 mei werd in een tent op de schaatsbaan voor de 5e keer de Promsnight georganiseerd. Het ruim 1800 tellende publiek genoot zichtbaar van het gevarieerde programma wat onze vereniging had neergezet.

Feestelijk door De Lee, dachten De LeeTheepels toen ze begonnen met de bouw van haar creatie voor de gondelvaart. Op 5 augustus voeren ze door De Lee als een taart, waarbij onze muzikanten waren verkleed als de kaarsjes. "Indien er een feest is is er altijd gebak", aldus één der muzikanten

Door de timmerwerf werd aangeboden om alle leden een keer de tentoonstelling te laten bezichtigen. Dit werd op 19 augustus georganiseerd. De TheeSchenkerij "De Bongaard" werd voor deze gelegend vastgelegd om de leden een compleet gezellige avond te bieden. In de speech van onze voorzitter werd de voorzitter van Excelsior toegesproken: "U zegt wel dat u de oudste vereniging van De Lier bent, maar volgens het vaandel van uw jubileumboek bent u in 1916 opgericht in plaats van 1914. Hoe verklaard u dit?". Het werd zoals gewoonlijk weer laat voordat de laatste der vereniging naar huis kachelde.

op 14 september heeft Liora schoolconcerten georganiseerd voor de basisscholen van De Lier. Op de druk bezochte woensdagochtend kon de schooljeugd kennis maken met muziek. Een aantal enthousiaste leden van het harmonieorkest heeft de kinderen kennis laten maken met diverse muziekinstrumenten, verschillende 'soorten' muziekstukken en hen het een en ander geleerd over muziek.

Op zaterdag 29 oktober heeft Liora haar 90 jarig jubileum gevierd. De avond werd gepresenteerd door Jacques d'Ancona. Ben Cramer zong met Liora een aantal bekende liederen. Op deze avond waren 3 jubilarissen: Janus van Staalduinen (gehuldig als 40 jaar muzikant), Teun Stolze (gehuldigd als 50 jaar muzikant en lid van onze vereniging), Jan van Etten (gehuldigd als 60 jaar muzikant). Als toegift zong Ben cramer "De Clown" en werd De Liora-mars gespeeld.

"'s Ochtends voor de koningin spelen en 's avonds voor de prins!", was de leus de week voor 11 november. Beatrix was i.v.m. met haar 25-jarige jubileum als koningin alle provincies aan het bezoeken. De Leetheepels mochten bij het bezoek van Koningin Beatrix aan Het Westland hun kunsten vertonen. Om 23.11uur werd in De Rank prins carnaval 2006 bekend gemaakt. Dit keer kreeg Huub van Adrichem, de slager, de eer. Prins Hubert van het 't Heitje is zijn officiële naam.

Op 3 december vond de jaarlijkse MPV-dag voor de jeugd van de vereniging plaats. 's Avonds werd door de jeugd een concert gegeven voor opa's, oma's, vaders en moeders, vrienden en leden van de vereniging.kortom iedereen was 's avonds welkom.

Op 28 april is onze penningmeester Paul Keijzer Lid in de orde van Oranje-Nassau geworden. Paul is sinds 1980 onze penningmeester. Sinds 1983 koster van de Nederlands Hervormde kerk. Een aantal jaar jeugdouderling geweest. Bestuurslid van het cultureel overleg orgaan De Lier en het 4-mei comité.

Op vrijdag 9 juni 2006 is op 67 jarige leeftijd, na een kort ziekbed, Thijs Vreugdenhil overleden. Thijs heeft enorm veel voor Liora betekend. Toen hij in 1991 de voorzittershamer neerlegde, heeft de ledenvergadering van Liora hem benoemd tot Ere-voorzitter van de vereniging. Op 65 jarige leeftijd is Thijs gestopt als grote tromslager van de harmonie en beëindigde daarmee meer dan 50 jaar lidmaatschap van Liora. Hij begon zijn Liora-loopbaan als tamboer, daarna tamboer-maître en ook de instructie van de tamboers kreeg hij in handen. Tevens is Thijs vele jaren bestuurslid geweest van Liora, waarvan 11 jaar als voorzitter.

Dinsdag 8 augustus hebben vier Liora-leden; Nicole Dekker, Otti Blok, Dominic Kras en Peter Keijzer meegedaan met het openingsspel van de Bradelierweek: 'Spek de Kas'. Tijdens dit spel hebben vijf verenigingen tegen elkaar gestreden om de hoofdprijs; de meeste Euro's voor in de Kas. De verenigingen die meededen waren: korfbalvereniging Valto, Scouting De Lier, Schaakvereniging De Lier, buurtvereniging AliFranker en natuurlijk muziekvereniging Liora. Met de verschillende opdrachten konden er punten verdiend worden. Het aantal punten werd omgezet in Euro's voor in de kas van de vereniging.Helaas lag Liora er toch na de eerste drie opdrachten al uit, maar deze vier Liora-leden hebben nog € 280,00 voor Liora binnengehaalden dat is toch maar weer meegenomen!

De Leetheepels speelde er op 3 september tijdens het dweilfestival "Rondje Poeldijk" weer lustig op los. Door de muzikanten was er afgelopen maanden flink gerepeteerd om een aantal nieuwe nummers toe te voegen aan het repetoire. Dit was dan ook niet zonder succes want met nummers als, The way to Amerillo, Una paloma blanca, Als de nacht verdwijnt e.d. werd er een keurige 5e plaats behaald in de wedstijdklasse.

Zaterdag 29 oktober heeft de harmonie een concert gegeven. Aan dit concert werkte mee het zeemanskoor Onder Zeil.

Zaterdag 4 november zijn de leerlingen van Liora naar de bioscoop geweest. Om kwart voor 1 stapten we met 34 leden in de bus naar Delft. In de nieuwe bioscoop Must See hebben we naar de film 'Baas in eigen bos' gekeken.

Van 10 tot en met 17 februari was het weer carnaval in De Lier. Carnaval is voor de Leetheepels altijd weer een drukke tijd, maar daar zal je geen muzikant over horen klagen. Want hoe meer mensen er op de muziek mee feesten hoe beter de Theepels het naar hun zin hebben. En aan feestende mensen was ook dit jaar weer zeker geen gebrek. Te beginnen met de zaterdag een week voor carnaval in het Westerhonk in Monster. Ook hier zijn de Theebukkers en de Leetheepels niet meer weg te denken bij de bewoners. Het was dan ook weer flink druk in de zaal en nadat de eerste polonaise was ingezet, werd er dan ook non-stop tegen de richting van de klok in door gehost. Een prachtmiddag dus weer voor zowel de bewoners als de Leetheepels. Maar op Woensdagavond tijdens het jong-belegen carnaval bleek maar weer dat ze ook in De Lier nog weten hoe je een feessie moet vieren. De Valentijnsavond stond helemaal in de het teken van de liefde, dus werd er ook weer met liefde voor muziek op los gespeeld door de muzikanten. Na een paar maten muziek was de dansvloer weer helemaal gevuld en schudde De Rank op zijn grondvesten. Het oeroude hoofd-schouders-knieën-teen bleek nog steeds een topper, en met "de zevensprong" maakten de Leetheepels de gymles af. Op zaterdagmiddag was het natuurlijk weer tijd voor de optocht door de Lier. En aangezien enkele leden met zo'n optocht of gondelvaart nog al eens wat te klagen hadden over de sanitaire voorzieningen, werd er besloten dat het wel eens makkelijk zou zijn als je de WC gewoon mee neemt. Sterker nog, we gaan er gewoon met z'n allen in staan. Nu bestaat de kapel uit zo'n 16 leden en om die allemaal met hun instrument in een wc-pot te plaatsen valt nog niet mee. Het resultaat was dan ook een pot van een meter of 5 lang en 3 meter 70 breed met een flinke stortbak erachter. Tijdens de optocht werden de Pleetheepels vergezeld door hun Pleemates, de jongste majorettes van Liora, die met WC-borstels klaar stonden om de enorme pot na de optocht schoon te maken? In de Hoofdstraat leverde deze enorme pot toch een probleem op. Ter hoogte van de Dom stonden twee bomen te dicht bij elkaar en dus konden we de WC hier niet door trekken. Dat werd dus flink trek- en duwwerk en zelfs boompje klimmen om de takken opzij te trekken. En terwijl hun collega in de bomen zat, speelde de rest van de club natuurlijk gewoon vrolijk door. Na een minuutje of 5 rommelen wist de chauffeur de pot er dan toch tussendoor te persen en kon de hele stoet zijn weg weer vervolgen. De rest van de optocht verliep zonder problemen en aangekomen bij de sporthal gingen de Pleetheepels snel naar binnen om nog even "na te praten". Maar niet te lang natuurlijk, want ook 's avonds moest er weer opgetreden worden op het grote Theebukkerscarnaval. Ook hier was de sfeer weer fantastisch en werd er volop meegehost en gedweild. En zo konden de Leetheepels zaterdagnacht dus weer terug kijken op een supergezellige carnavalsweek.

Afgelopen zaterdag 31 maart werd er veel georganiseerd in het Westland. Zo was er onder andere het voorjaarsconcert van muziekvereniging Liora in Partycentrum 'De Rank'. Een avond vol shows en natuurlijk veel muzikaliteit. De presentator tijdens deze avond was Sven Scheffers die ongeveer 15 jaar lid is geweest bij Liora. Tussen de optredens van de Majorettes, de Marchingband, de Tamboers en het Leerlingenorkest werden de jubilarisen in het zonnetje gezet. Arend van der Stok is al 25 jaar trompettist bij Liora, dus dat verdient wel een huldiging! Otti Blok, Petra Verkade - van der Nat en Nicole Dekker werden ook op het podium geroepen, omdat zij alle drie al meer dan 15 jaar Majorette zijn! En dat is een hele prestatie voor een majorette. De sinds februari nieuwe voorzitter Arco van Dam heeft ook alle instructeurs naar voren geroepen. Zij hebben natuurlijk weer hun uiterste best gedaan om er een geslaagd optreden van de maken voor alle onderdelen van Liora. Wegens afwezigheid van de dirigent van Liora stond het Leerlingenorkest onder leiding van Anja Poppe. De Harmonie stond deze avond onder leiding van Wenceslaus Scheepmaker. Zij hebben een aantal herkenbare stukken laten horen, zoals Highlights uit de film 'The Rock', 'Fantasy' van Earth, Wind and Fire, 'Eloise' van Barry Ryan en 'Rood' van Marco Borsato. Zoals ieder voorjaarsconcert werd de avond afgesloten met de 'Liora Mars'. Helaas hebben er drie instructeurs afscheid genomen van Liora. Joyce Vis heeft bijna 6 jaar de leiding over de Majorettes gehad. Zij heeft zich hier enorm voor ingezet en met succes! Vorig jaar is er zelfs vanwege het groeiende aantal majorettes een derde groep gevormd. De drie groepen zijn nu van klein naar groot: Minirettes, Lyrettes, Lioragirls. Marcel Verschoor heeft ook afscheid genomen van Liora. Hij heeft 8,5 jaar de Tamboers onder zijn hoede genomen. Vaak schreef hij zelf de nummers die de Tamboers hebben ingestudeerd. Ook heeft hij zelf een aantal shows bedacht die door de Tamboers en soms ook de Marchingband in uitvoering werd gebracht. Daarnaast is Joop de Ruiter een aantal jaren instructeur geweest van de Marchingband. Hij heeft met deze groep een heel aantal nieuwe vlotte nummers ingestudeerd. Joop blijft nog wel les geven aan een aantal slagwerkleerlingen van Liora.

Na weken oefenen heeft de harmonie zaterdag 9 juni een 2de plaats behaald met 78,17 punten bij de Concours in Maassluis.

Tijdens de Gondelvaart winnen De LeeTheepels de 2e prijs in categorie "grote eigen creaties".

Zaterdagavond, 27 oktober, heeft het harmonieorkest haar jaarlijkse najaarsconcert gegeven in De Rank. In samenwerking met het welbekende smartlappenkoor De Tiereliers klonken er deze avond een hoop mooie en leuke liederen c.q. muziekstukken. Het programma was zeer gevarieerd, uiteenlopend van musicalnummers tot natuurlijk welbekende levensliederen, zoals Het Kleine Café aan de Haven. Dit alles werd aan elkaar gesproken door Theo van der Stok. Zowel het orkest als het koor heeft haar kunnen laten horen onder leiding van respectievelijke dirigenten Adrie van de Merwe en Diana van de Berg.

één man werd deze avond extra in het zonnetje gezet. Sjaak Vreugdenhil is 40 jaar lid van Liora. Hij is begonnen met spelen op de trompet, daarna is hij gaan trommelen in o.a. de marching band en hij vertoont nu al vele jaren zijn kunsten op het drumstel en de grote trom bij het harmonieorkest.

Sjaak en zijn vrouw Wil werden gefeliciteerd met een speldje van de KNFM, een mooie bos bloemen en een dvd van Slagerij Van Kampen, een geweldige slagwerkgroep.

Na het concert werd het publiek nog verrast met vrolijke noten van de boerenkapel van Liora, De LeeTheepels. Er werd tot in de late uurtjes nagesproken over de geslaagde avond en afgesloten met een jamsessie waarbij diverse leden nog even hun laatste lucht in een instrument bliezen.

Zaterdag 10 november was een extra leuke dag voor de jeugdleden van muziekvereniging Liora. Ze gingen naar de film Surf's Up! De kinderen moesten verzamelen bij de bushalte naast 't Centrum. Het was koud buiten, maar gelukkig kwam de bus snel. Nadat iedereen een plekje had veroverd werd er druk gezwaaid naar de ouders. De rit naar Delft was reuze gezellig. In Delft was het nog een klein stukje lopen naar de bioscoop, dwars door de binnenstad. Na de kaartjescontrole mochten de kinderen eindelijk de enorme rode trap beklimmen. Daar werd je best moe van! Iedereen zat nog maar net in de zaal, toen de film begon. Surf's Up is een knotsgekke film over surfende pinguïns. Na de film kregen alle kinderen wat te drinken en te snoepen. Daarna was het helaas alweer tijd om naar huis te gaan. De filmmiddag was erg geslaagd. Nu is het wachten op 19 januari, want dan is de MPV-dag!

Woensdag 16 januari heeft Liora voor de tweede keer een scholenochtend gehouden. De groepen 5 en 6 van de Lierse basisscholen waren uitgenodigd voor een muziekles van een klein uur. Helaas werd het concertje tijdens het tweede nummer bruut onderbroken door een lawaaierige loodgieter die een lekkage onder de vloer van De Rank moest repareren. Deze loodgieter dacht zelfs dat hij wel even met de geoefende leden van Liora mee kon spelen op een tuinslang. Aangezien dit natuurlijk nergens op uit liep, haalde de loodgieter zijn broer erbij, die gelukkig wel goed op een echte hoorn kon spelen. Zo heeft deze hoornist samen met het orkest van die dag nog een aantal stukken meegespeeld, waarbij de kinderen mee konden jumpen en zingen. Als afsluiting van het concertje werd er nog een muzikaal bingospel gespeeld waarbij de kinderen die eerder goed hadden opgelet, de instrumenten konden herkennen en zo hun 'bingo' konden halen. Alle kinderen, juffen, meesters en ook de muzikanten gingen na afloop met een blij gevoel en een liedje in hun hoofd terug naar school of naar huis.

Zaterdagmiddag 19 januari was er paniek in het dorp..... Bokito was weer losgebroken en zette de hele Hoofdstraat op stelten. Bij zijn ontsnapping had hij de hokken van de dierentuin opengezet, alle dieren waren ontsnapt! Aan de jeugd van muziekvereniging Liora was de taak de dieren te vangen en terug te brengen naar hun verblijf. Gelukkig voor de kinderen waren de dieren verklede mensen. Nadat de kinderen een opdracht hadden gedaan lieten de dieren zich gewillig terugbrengen naar de dierentuin. Deze beestachtige vossenjacht was onderdeel van de jaarlijkse MPV-dag van Liora. De dag, met als thema Beestenboel, begon met het spel 'welk dier ben ik?' Met behulp van aanwijzingen uit de groep moesten de kinderen raden welk dierenkaartje ze op hun hoofd hadden. Vervolgens was het tijd om te oefenen voor het optreden. De muzikanten repeteerden leuke muziekstukken in groepjes en in het groot orkest. De majorettes studeerden een fantastische show in. Van al die spelletjes en oefeningen krijg je natuurlijk heel erg honger. Daarom werden alle kinderen 's avonds verwend met soep, frietjes en een lekker toetje. Na het eten was er nog een laatste spel: muziekbingo, waarbij leuke prijsjes te winnen waren. Toen was het wachten tot het optreden. Snel werd er omgekleed, de laatste instructies over het optreden gegeven en de spullen gepakt. Om half 8 zat de zaal vol en kon het concert beginnen. Als eerst was het groot orkest aan de beurt. Daarna kwamen de kleine groepjes, afgewisseld door de majorettes. Het groot orkest gaf samen met de majorettes een spetterende afsluiting met de welbekende MPV-mars. Moe en trots gingen de kinderen naar huis.

Flitsende lampen, een groot podium en een sporthal vol publiek. Dat was het decor voor het jaarlijkse Donateursconcert van Muziekvereniging Liora, dit keer gehouden op 29 maart in Sportcentrum Vreeloo. Ook dit jaar was het programma gezellig en afwisselend. De Marching Band en de Tamboers speelden een aantal vlotte nummers. De Tamboers speelden zelfs een stuk met lichtgevende stokken. Het Jeugdorkest was deze avond ook van de partij en speelde een aantal prachtige nummers. De Majorettes trakteerden het publiek op een aantal spetterende shows op musical- en popmuziek. Na de pauze speelde de Harmonie een aantal bekende stukken. Het publiek kon genieten van onder andere Phil Collins, Pirates of the Caribbean en natuurlijk de Liora Mars. Zanger-entertainer Arthuro van Schendel en zangeres Debby zongen een aantal nummers, onder begeleiding van de Harmonie. Zoals gebruikelijk werden tijdens het concert een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Arwin van Eijk en Marjon Nederpelt zijn beiden 12,5 jaar musicerend lid van de muziekvereniging. Jan Bakker is 25 jaar muzikant en Anita Bakker-Knoll en Mark van Kampen hebben zelfs al 25 jaar op hun Liora cv staan. De Majorette Elvira Kassenberg is al 15 jaar trouw lid van muziekvereniging Liora. Het concert werd gepresenteerd door een oudere dame en heer. Zij haalden aan de hand van de opgevoerde shows en muziek naar hartelust herinneringen op. Op een groot scherm werden foto's geprojecteerd, zodat het publiek kon meegenieten. De vereniging en het publiek kunnen terugkijken op een gezellig en geslaagd Donateursconcert.

Op zaterdag 12 april hebben harmonie Excelsior uit Pijnacker en Liora een dubbel concert gegeven. Tijdens dit afwisselend concert waren vele bekende nummers te horen zoals muziek van Phil Collins. De verenigingen hebben ook nog een aantal nummers gezamelijk hierdoor werd er een orkest gecreëerd van circa 100 muzikanten.

Muziekvereniging Liora onderneemt niet alleen activiteiten binnen het Westland, maar ook daar buiten. Zaterdagochtend 26 april was de marchingband al vroeg in Noordwijk aanwezig voor het jaarlijkse Bloemencorso. De bloemenwagens stonden al te pronken in de ochtendzon en de straten waren vol mensen. Tijdens het opstellen vielen de muzikanten in hun blauw-met rode jasjes natuurlijk op en ook de majorettes trokken veel bekijks. Enkele toeristen konden het dan ook niet laten om even snel een kiekje te nemen. Eenmaal opgesteld kon de stoet op weg. Langs de straten stond het publiek rijen dik. Door het mooie weer, de prachtige wagens en de vele mensen langs de route zat de sfeer er goed in. Het publiek kon genieten van 50 praalwagens en auto's versierd met bloemen in het thema Vakantie. De route liep door dorpen en bollenvelden van Noordwijk naar Haarlem. Af en toe stonden er wat obstakels in de weg, maar dat mocht de pret niet drukken. Vijf kilometer en een heleboel vrolijke nummers verder zat de tocht er voor de marchingband alweer op. Na een korte rust in het zonnetje klommen alle leden weer in de bus en gingen terug naar huis.

Een paar dagen na het Bloemencorso was de Marchingband in De Lier te zien en te horen tijdens de jaarlijkse koninginnedag optocht. Onder het spelen van vrolijke muziek bracht de Band een hele stoet Ouders en kinderen met ballonnen naar het Rankplein. Na een welkomstwoord werd er afgeteld en vlogen tientallen prachtig gekleurde ballonnen de lucht in. Daarna kond het publiek meezingen met de jaarlijkse aubade. De rest van de dag waren er volop activiteiten voor jong en oud. Ondanks een buitje af en toe was het erg gezellig in het dorp.
Filmpjes van de koninginnedag optocht: youtube 1, youtube 2

Zaterdag 24 mei hebben de majorettes van Liora deelgenomen aan het concours in Schiedam. Alle 3 de teams hebben hun show gepresenteerd en voor de Minirettes en de Lyrettes was dit hun 1e concours. Ook hebben de Minirettes (Tara Meijer, Joëlle Bosma, Demi Vermeer, Lisanne Kester en Tessa Vellekoop) deelgenomen aan het onderdeel Basic Strut. Bij dit onderdeel hebben zij aan de jury laten zien hoe goed en netjes zij kunnen marcheren. Alle dames hebben goede punten behaald en de teams, Lyrettes en Lioragirls hebben beide de 1e prijs behaald in hun klasse.

Op vrijdagavond 20 juni vond de eerste aflevering plaats van 'De Lier zingt & swingt!', een muzikaal treffen van plaatselijke muziekverenigingen en koren. Gelukkig waren de weergoden in een redelijk goede stemming bij het horen van al dat geluid onderaan de Lierse Dom. Janus van Staalduinen kon achteraf een tevreden man zijn. "We hebben behoorlijk mazzel gehad met het weer, al moet ik zeggen dat de wind op het Rankplein het behoorlijk fris maakte". De initiatiefnemer van dit muzikale festival sloeg daarmee de spijker op de kop. Het Rankplein is en blijft, ondanks de herinrichting, een tochtgat dat soms onvriendelijk aandoet. Niet dat de deelnemende instrumentalisten daardoor gehinderd werden, de stemming was opperbest. Liora, Excelsior en Minerva beten het spits af met prachtige stukken als de Phil Collins Collection. The parade of the tin Soldiers en stukken uit de musical Evita. Daarna was het de beurt aan de koren Onder Zeil en De Tiere-Liers met heerlijke meezingers. In een interview, midden op het Rankplein, erkende Van Staalduinen nog geen naam te hebben voor deze muzikale eersteling. Presentator Peter Keijzer deed hem maar meteen de suggestie aan de hand om er 'De Lier zingt & swingt!' van te maken. Een voorstel dat in zeer goede aarde viel. Met oog op een omslaande stemming bij Pluvius, werd het programma ingekort. Jammer dat daardoor de finale, 'Rood' van Marco Borsato en 'Music' van John Miles, niet meer door de gezamenlijke orkesten kon worden uitgevoerd. Maar met meer windvangers en een bredere organisatie kan 'De Lier zingt & swingt!' een jaarlijks evenement worden dat aan het toch al zo rijke Lierse culturele leven kan worden toegevoegd.

Agenda